Asociaţia A.F.I – PROFAMILIA este o organizaţie non profit, neguvernamentală înregistrată la Judecătoria BistriţaNăsăud, sub nr.51/1996, a fost înfiinţată în baza Decretului 31/1954 şi a O.G 26/2000 şi este organizată pentru scopuri sociale, educaţionale, culturale.

A.F.I PROFAMILIA este o organizaţie nonprofit, care nu promovează discriminarea politică, naţională, sau de altă natură. Asociaţia îşi propune să conştientizeze şi să mobilizeze comunitatea pentru depăşirea problemelor existente prin informare, implicare şi responsabilizare.

Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare a fost înfinţată în anul 1996 şi a obţinut personalitate juridică prin Sentinţa Civilă Nr.551/2 octombrie 1996 a Tribunalului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi avea ca obiect principal de activitate apărarea şi promovarea drepturilor femeilor.

Pe parcursul a doi ani de activitate am luat contact cu problemele sociale cu care se confruntau femeile. Astfel în anul 1998 asociaţia a hotărât înfiinţarea Agenţiei ProFamilia ca departament de programe sociale al asociaţiei şi care aveau ca scop promovarea activităţiilor de sprijinire psihosociale, juridică, medicală şi materială a persoanelor dezavantajate pe criterii : etnice, religioase, de sex, de vârstă, situaţie materială, stare de sănătate, etc.

Odată cu dezvoltarea activităţiilor sa simţit nevoia restructurării celor vechi şi în baza O.G 26/2000. Adunarea Generală a Asociaţiei, în data de 11.10.2006, a adoptat un nou Statut şi a schimbat denumirea asociaţiei din Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare şi Agenţia Profamilia în Asociaţia A.F.I – PROFAMILIA. Cererea a fost aprobată prin Încheierea Civilă Nr. 2545/CC/21 noiembrie 2006 a Judecătoriei Bistriţa.

De la înfiinţare (anul 1996) şi până în prezent asociaţia noastră a acordat asistenţă unui număr de 3137 de femei, copii şi bătrâni în cadrul Centrului de Prevenire, Informare, Consiliere pentru victimele violenţei în familie, iar 225 de persoane au fost asistate în cadrul Centrului Comunitar de Informare şi Consiliere pentru femei defavorizate victime ale violenţei în familie, din mediul rural, comuna PrunduBârgăului.

In cursul anului 2006 Adunarea Generală a asociaţiei a elaborat şi aprobat un statut nou care cuprinde activităţile actualizate atât ale Asociaţiei Femeilor Intreprinzătoare cât şi Agenţia Profamilia sub o denumire nouă şi anume: Asociaţia AFI PROFAMILIA în baza O.G. 26/2000 iar Judecătoria Bistriţa a aprobat cererea noastră de modificare prin Încheierea Civilă Nr. 2545/CC/2006.

Noul statut cuprinde si noile activitati pentru care am obtinut acreditarile urmatoare:

 1. Certificatul de acreditare nr. 0005494 eliberat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale pentru Centrul de prevenire, informare, consiliere pentru victimele violentei in familie:
   • Identificare si evaluare
   • Informare in domeniu
   • Consiliere psihologica si juridica
   • Orientare sociala
   • Asistenta sociala si suport pentru victimele violentei in familie
 2. Autorizatia nr.BN 000029/15.12.2006 eliberata de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala Bistrita-Nasaud a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
 3. Certificat de acreditare nr.0000835 / 18.07.2008 eliberat de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru a presta:
   • Servicii de informare si consiliere profesionala
   • Servicii de mediere a muncii pe piata intern

Ca o recunoastere a activitatilor de utilitate publica pe care le desfasuram avem incheiate protocoale pentru lupta împotriva fenomenelor de violenta în familie si traficului de persoane dupa cum urmeaza:

 1. Protocol de parteneriat interinstitutional;
 2. Protocol de colaborare pentru prevenirea si consilierea victimelor violentei în familie încheiat cu MAIUP BistritaNasaud;
 3. Protocol de colaborare pentru prevenirea si consilierea victimelor traficului de persoane încheiat cu MAIUP Bistrita ;
 4. Protocol de colaborare cu Ministerul Justitiei Serviciul de Protectie a victimelor si integrare sociala a infractorilor ;
 5. Protocol de cooperare încheiat între Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog si AFI-PROFAMILIA;
 6. Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Justitiei ANP – Penitenciarul cu Regim Închis Bistrita;
 7. Protocol de colaborare încheiat între Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

În prezent am obtinut de la Consiliul Local Bistrita un spatiu pentru amenajarea unui adapost pentru victimele violentei în familie si desfasurarea activitatii de asistenta sociala si consiliere pentru victimele violentei în familie si a traficului de persoane.