Cine suntem noi!

Asociaţia A.F.I – PROFAMILIA este o organizaţie non profit, neguvernamentală înregistrată la Judecătoria Bistriţa-Năsăud, sub nr.51/1996, a fost înfiinţată în baza Decretului 31/1954 şi a O.G 26/2000 şi este organizată pentru scopuri sociale, educaţionale, culturale. A.F.I – PROFAMILIA este o organizaţie non-profit, care nu promovează discriminarea politică, naţională, sau de altă natură. Asociaţia îşi propune să conştientizeze şi să mobilizeze comunitatea pentru depăşirea problemelor existente prin informare, implicare şi responsabilizare.

Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare a fost înfinţată în anul 1996 şi a obţinut personalitate juridică prin Sentinţa Civilă Nr. 551 /2 octombrie 1996 a Tribunalului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi avea ca obiect principal de activitate apărarea şi promovarea drepturilor femeilor.

Pe parcursul a doi ani de activitate am luat contact cu problemele sociale cu care se confruntau femeile. Astfel în anul 1998 asociaţia a hotărât înfiinţarea Agenţiei ProFamilia ca departament de programe sociale al asociaţiei şi care avea ca scop promovarea activităţiilor de sprijinire psiho-socială, juridică, medicală şi materială a persoanelor dezavantajate pe criterii : etnice, religioase, de sex, de vârstă, situaţie materială, stare de sănătate, etc.

O dată cu dezvoltarea activităţiilor s-a simţit nevoia restructurării celor vechi şi în baza O.G 26/2000. Adunarea Generală a Asociaţiei, în data de 11.10.2006, a adoptat un nou Statut şi a schimbat denumirea asociaţiei din Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare şi Agenţia Profamilia în Asociaţia A.F.I – PROFAMILIA. Cererea a fost aprobată prin Încheierea Civilă Nr. 2545/CC/21 noiembrie 2006 a Judecătoriei Bistriţa.

De la înfiinţare (anul 1996) şi până în prezent asociaţia noastră a acordat asistenţă unui număr de peste 4200 de femei, copii şi bătrâni în cadrul Centrului de Prevenire, Informare, Consiliere pentru victimele violenţei în familie, iar 225 de persoane au fost asistate în cadrul Centrului Comunitar de Informare şi Consiliere pentru femei defavorizate victime ale violenţei în familie, din mediul rural, comuna Prundu-Bârgăului.

Activitatea noastră

Începând cu februarie 1997, asociația AFI, prin Agenţia ProFamilia derulează activităţi de consultanţă, asistenţă şi protecţie socială pentru femei abuzate în cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Femeilor Victime ale Violenţei în Familie. Acest centru a fost înfiinţat cu sprijinul programului Phare Lien.