”Femeia n-a fost luată din capul bărbatului, pentru a-l conduce și nici din picioarele lui pentru  a fi călcată și înjosită, ci din coasta lui pentru a fi protejată, aproape de inima lui, pentru a fi iubită.”

Cazurile  de violență domestică sunt din ce în  ce mai numeroase: un pumn, o palmă, o amenințare și vorbe grele sau chiar bătaie serioasă sunt la ordinea zilei în cazul multor familii: ”am alunecat pe scări, m-am împiedicat și am căzut pe stradă, m-am lovit cu ușa”! spun multe femei care încearcă să ascundă o vânătaie de pe față  sau corp. Chiar dacă mulți își dau seama că  o asemenea echimoză nu poate fi provocată de o căzătură.

Violența domestică este un fenomen care, în mare măsură  încă nu este conștientizat de către societate, ca fiind ceva deosebit de grav.

Uneori persoanele abuzate ajung să se autoînvinovățească  pentru bătăile pe care le primesc, având o percepție greșită a realității, cauzată de multiplele abuzuri la care acestea sunt supuse.

Femeile agresate sunt treptat  distruse psihic și rabdă bătăile partenerului lor de viață, foarte mulți ani, înainte de a se hotărî să facă ceva pentru a schimba situația. Iar cele care stau cu un bărbat care le terorizează, greșesc profund, motivând că ”rabdă de dragul copiilor”.

Violența naște violență. Un copil crescut într-un mediu în care bătăile fac parte din rutina zilnică ”învață că așa se face” și va aplica același tratament în propria familie.

Toate persoanele care ajung victime ale violenței domestice trebuie să se INFORMEZE și să își cunoască DREPTURILE !!!

LEGEA ESTE DE PARTEA TA!

Legea 217 din 22 mai 2003 pentru  prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată cu modificări și completări ulterioare.

În sensul prezentei legi, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Conform Legii 217/2003, republicată și modificată,  drepturile victimelor violenței domestice sunt:

 • Respectarea personalității, demnității și a vieții private;
 • Informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
 • Protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale;
 • Servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei legi;
 • Consiliere și asistență juridică gratuită, în condițiile legii.

Dacă ești victimă a violenței domestice, nu sta pasibil:

 • Mergi la cea mai apropiată secție de poliție și depune plângere cu privire la abuzul suferit;
 • Mergi la cea mai apropiată unitate sanitară pentru a primi ajutor de specialitate,
 • Solicită eliberarea certificatului medico-legal de la cel mai apropiat serviciu de medicină legală;
 • Solicită Judecătoriei, emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului.

Care sunt consecințele violenței domestice asupra victimei?

 • Probleme la nivel comportamental;
 • Probleme la nivel emoțional și mental;
 • Probleme la nivel fizic sau biologic.

Cui vă puteți adresa în situații de violență domestică?

Atunci când victima se confruntă cu o situație de violență în familie, pentru înlăturarea  stării de pericol, aceasta se poate adresa la una sau mai multe instituții sau organizații neguvernamentale, în funcție de situația în care se află:

 • Serviciul de urgență 112, trasmițând operatorului că se află într-un pericol emitent:
 • Secția de Poliție, pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința
 • Unitatea sanitară cea mai apropiată de domiciliu;
 • Serviciul de medicină legală;
 • Judecătoria de pe raza teritorială în care  victima își are domiciliul /reședința;
 • Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei;
 • Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • Call center – 0800 500 333 – linie telefonică gratuită destinată victimelor violenței în familie.
 • Organizații neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice forme de asistență și protecție a victimei, în funcție de necesitățile acesteia.

ASOCIAȚIA A.F.I-PROFAMILIA , acreditată prin serviciul social Centrul de Prevenire, Informare și Consiliere pentru Victimele Violenței în Familie, în baza Licenței de Funcționare eliberată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,furnizează următoarele servicii sociale:

 • Evaluare și identificare;
 • Informare în domeniu;
 • Consiliere psihologică și consiliere juridică;
 • Orientare socială;
 • Asistență socială și suport pentru victimele violenței domestice.