1. Organizaţia noastră a fost infiinţată în anul 1996, şi până în prezent a acordat asistenţă unui număr de peste 4200 de persoane;
2. Devizia noastră: “Dacă crezi şi vrei poţi !
3. Scopul asociaţiei: Acordarea de sprijin pshio-social, juridic, medical şi material persoanelor vulnerabile, dezavantajate pe criterii etnice, religioase, sex, vârsta, situaţie materială, stare de sănătate, etc.
4. Proiecte: între 1996-2016 organizaţia noastră a implementat un numar de 31 de proiecte în mai multe domenii, astfel:
– pe tema violenţei în familie – 8 proiecte;
– pe tema traficului de persoane – 8 proiecte;
– pe tema formării profesionale – 4 proiecte;
– pe tema antreprenoriatului (crearea unei întreprinderi sociale) şi creare de locuri de muncă şi succes – 8 proiecte;
– pe tema asistenţei medicale acordate persoanelor defavorizate şi servicii de ajutor social – 2 proiecte;
– pe tema afirmării femeilor în politică – 1 proiect
5. Servicii acreditate:
a. Formare profesională
b. Mediere pe piaţa muncii
c. Servicii sociale: Centru de Prevenire, Informare şi Consiliere pentru Victimele Violenţei în Familie.
6. Parteneriate şi protocoale inter-institutionale cu 11 institutii
7. Probleme identificate in lucrul cu victimele violenţei în familie:
– Cauze:
7.1. Fenomenul este un subiect TABU.
72. Lipsa de atitudine a comunităţii
7.3 Alcoolul şi sărăcia
7.4 Lipsă şi educaţie
7.5 Lipsa adăposturilor publice
7.6 Actiunea se pune in mişcare la plângerea victimei, care sub presiunea agresorului şi a familiei şi-o retrag.
Ordinul de protecţie se emite în 72 de ore de la depunerea sesizării
iar probatoriul este în sarcina victimei, fără însă ca aceasta să beneficieze de asistenţă juridică gratuită.
7.7 Legislaţie permisivă pentru agresori — are dreptul la asistenţă juridică gratuită, spre deosebire de victimă.
7.8 Dependenţa financiară şi de locuinţă a victimei.
7.9 Poliţia nu se poate autosesiza şi nici nu poate interveni decât în cazuri extreme.
8. În scopul schimbării acestei situaţii considerăm că se impun următoarele măsuri:
– modificarea legii în sensul de a fi cât mai protectivă faţă de victime şi cât mai coercitivă faţă de traficant;
– înfiinţarea a cel puţin unui adăpost pentru victimele traficului de persoane în fiecare judeţ;
– ridicarea nivelului de educaţie a victimelor prin cursuri de calificare, găsirea de locuri de muncă, Infiinţarea unei Intreprinderi sociale, în scopul eliminării dependenţei financiare a victimei faţă de agresor.
Este necesar să luăm atitudine şi să schimbăm ce se poate schimba pentru a nu ajunge la deznodământul prezentat în versurile de pe ultima pagină.