Proiectul ”O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”a avut ca obiectiv general eliminarea excluziunii sociale și profesionale a femeilor aparținând grupurilor vulnerabile  prin asigurarea egalității de șanse, constituirea structurilor de sprijin , respectiv  centre de resurse pentru economia socială și înființarea intreprinderilor sociale care au contribuit la o dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții.
În cadrul Asociației AFI-ProFamilia s-a constituit Intreprinderea Socială FAPTA-PROFAM și s-a amenajat spațiul situat în Bistrița-Bîrgăului, în care se desfășoară și în prezent următoarele activități: 1.Producție și distribuire de produse alimentare tradiționale, 2.Colectare, procesare(congelare) și distribuire fructe de pădure, 3.Producție și distribuire de produse de artizanat.
Celelalte activități: Servicii AfterSchool si Servicii suport de găzduire pentru turismul eco-activ. care se desfășoară la Punctul de lucru din Bistrița.